Bron: CROW publicatie 262, augustus 2008, auteursrechten berusten bij CROW.

Technische specificatiesObjectwegwijzers

Voor een juiste uitvoering van objectwegwijzers moet rekening worden gehouden met de volgende technische specificaties.

- Opschriften
Opschriften worden bij voorkeur uitgevoerd in het lettertype ANWB-Uu. Dit lettertype combineert uitstekende leesbaarheidseigenschappen met een gunstig ruimtebeslag. De opschriften beginnen met een kapitaal (hoofdletter) en bestaan verder in principe uit onderkasten (kleine letters).

Te lange opschriften worden op twee regels geplaatst. Het eerste deel van het opschrift dient zo lang mogelijk te zijn. Op de eerste regel staat het opschrift zo veel mogelijk naar links, op de tweede regel zo veel mogelijk naar rechts. Het opschrift op de tweede regel begint ook pas na de eerste twee letters van het opschrift op de eerste regel. Waar dat niet anders kan, worden woorden afgebroken, en dan steeds in goed leesbare delen.

- Volgorde en aantal opschriften
Objectwegwijzers worden bij voorkeur gegroepeerd naar richting. Van boven naar beneden wordt eerst de doorgaande richting vermeld, vervolgens de linksafslaande en als laatste de rechtsafslaande. Per richting wordt steeds de meest nabij gelegen bestemming als eerste vermeld. Deze systematiek is vooral van belang bij strokenborden, die anders snel onoverzichtelijk kunnen worden.

De plaats van de pijlen op de borden wordt zodanig gekozen dat een maximale duidelijkheid voor de weggebruiker wordt bereikt. De doorgaande pijl wordt standaard links op het bord geplaatst. Als het bord echter, bij wijze van uitzondering, aan de linker zijde van de weg wordt geplaatst, verhuist de doorgaande pijl naar rechts. De linksafpijl wordt standaard eveneens links op het bord geplaatst. De rechtsafpijl staat rechts op het bord. Bovenstaande configuratie is weergegeven in figuur 2.

Er wordt volstaan met het verwijzen van afslaande richtingen. De doorgaande richting wordt alleen vermeld ter continuering van bestemmingen.

Per dwarsdoorsnede van de weg wordt naar maximaal acht objecten verwezen. Per richting worden bij voorkeur niet meer dan zes objecten aangegeven. Als het noodzakelijk is naar meer dan acht objecten te verwijzen, worden de borden per richting opgesplitst, een en ander ter beoordeling aan de wegbeheerder.

Per strook wordt bij voorkeur één symbool toegevoegd. Vermelding van twee symbolen per strook is acceptabel. Bij hoge uitzondering kunnen drie symbolen worden toegepast. Bij twee of drie symbolen worden deze achter elkaar geplaatst.

- Kleuren
Objectwegwijzers bevatten witte opschriften op een bruin veld. Aan de naam van een object wordt een pictogram toegevoegd. Het pictogram wordt uitgevoerd in zwart op een wit veld. Het veld wordt geplaatst vóór de naam van het object.

- Retroreflectie
Op de borden wordt retroreflecterend materiaal toegepast. Buiten de bebouwde kom wordt minimaal klasse-II materiaal gebruikt, binnen de bebouwde kom klasse III-materiaal.

- Materialen
Materialen dienen te voldoen aan de norm NEN 3381.

- Ondersteuningsconstructie
Stroken worden bevestigd aan flespalen of aangebracht in een frame. Binnen de bebouwde kom kunnen de stroken ook aan één mast worden bevestigd. De hoogte tussen de onderkant van het bord en het maaiveld is afhankelijk van de standplaats.

Overzicht van toeristisch-recreatieve bestemmingen waarnaar kan worden verwezen

     
Bestemmingen uit categorie 1 komen in beginsel eerder voor verwijzing in aanmerking dan bestemmingen
uit categorie 2, maar bij deze afweging spelen ook de feitelijke omstandigheden een belangrijke rol.
     
     
Soort object Categorie 1 Categorie 2
Groepsaccommodatie Groepsaccommodatie Conferentieoord
  (voor groepen > 20 personen) Kuuroord
  Jeugdherbergen Vakantieoord
  (voor groepen > 20 personen)  
  Kampeerboerderijen  
Horecavoorziening Hotel Café-restaurant
  Hotel-restaurant Café met vergaderzalen
  Motel en/of biljartcentrum
  Partycentrum Pension
  Restaurant  
Recreatieve voorziening Bezoekerscentrum Gedenkteken
  Dagcamping Houtzagerij *
  Dagrecreatieterrein Jachthaven
  Dierentuin (> 20 ligplaatsen in 
  Museum bedrijfsmatige verhuur)
  Pretpark Kaasboerderij *
  Safaripark Kasteel *
  Windsurfplas Kerk (indien beziens-
    waardigheid) *
    Kinderboerderij
    Manege
    Molen *
    Monument
    Natuurreservaat *
    Natuurtuin
    Paleis *
    Picknickplaats
    Pottenbakkerij *
    Rondvaart (aanlegplaats)
    Ruïne *
    Speeltuin
    Uitzichtpunt
    Vogelpark
Sportvoorziening Circuit Bowlingcentrum
  Sporthal Golfbaan
  Sportpark Ijsbaan (overdekt en openlucht)
  Sportvliegveld Langlaufloipe (startpunt)
  Stadion Midgetgolfbaan
  Zweefvliegveld Ruiterroute (startpunt)
  Zwembad (overdekt en openlucht) Skipiste (overdekt en openlucht)
    Wandelroute (startpunt)
Verblijfsrecreatie Bungalowpark (> 20 bungalows Minicamping/kamperen bij de
  in bedrijfsmatige verhuur) boer (> 10 staanplaatsen in
  Camping bedrijfsmatige verhuur)
  Stacaravanterrein (> 20 stacaravans  
  in bedrijfsmatige verhuur)  
     

Inschrijven

Voer hier de projectcode in die u per post heeft ontvangen:

Copyright Folkersma Routing en Sign B.V. - Powered by: RAPIDE Internet.